Logo Koalicji Obywatelskiej

Inżynier budownictwa – absolwent Politechniki Gdańskiej, a także studiów podyplomowych w zakresie urbanistyki i gospodarki przestrzennej oraz zarządzania energią w sektorze publicznym. Członek i aktywny działacz Platformy Obywatelskiej od momentu jej powstania w 2001 roku.
Przedsiębiorca, samorządowiec, działacz społeczny. Radny, burmistrz miasta Kościerzyna (1997-2007, 2010-2014), poseł na Sejm VI kadencji (członek Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Od lat zaangażowany w sprawy regionu pomorskiego i jego mieszkańców. Społeczna działalność w wielu organizacjach pozarządowych – członek zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i prezes Kaszubskiego Instytutu Rozwoju. Obecnie doradca do spraw energii i transformacji energetycznej.