Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 7

Marek Tyszkiewicz

Aktor od 32 lat, absolwent Akademii Teatralnej w Białymstoku, obecnie od kilkunastu lat zatrudniony w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Od 20 lat członek Platformy Obywatelskiej RP. Radny Rady Miasta Białystok , wybrany w kolejnej kadencji, obecnie jej wiceprzewodniczący. Urodzony w Olsztynie, gdzie zdawał maturę w olsztyńskim Technikum Elektronicznym.

Powrót do listy kandydatów

#