Logo Koalicji Obywatelskiej

Zbigniew Homza,
l.58, od 31 lat lekarz, specjalista z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej
Od 2002r- radny 3 kadencji Powiatu Kętrzyńskiego, 2- krotnie przewodniczący komisji Zdrowia, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ketrzyńskiego.
W 2006r.-wiceStarosta Powiatu Kętrzyńskiego.
Obecnie, od 2018r. radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wicePrzewodniczący Sejmiku.