Logo Koalicji Obywatelskiej
Zbigniew Ostrowski

Zbigniew Ostrowski

Lider listy Koalicji Obywatelskiej z okręgu bydgoskiego w wyborach do Sejmiku Województwa. Niegdyś dziennikarz radiowy, autor książek reporterskich, menedżer i polityk, w latach 2011–2014 wicewojewoda kujawsko-pomorski. Od 2014 pełni funkcję wicemarszałka województwa...
Łukasz Krupa

Łukasz Krupa

Od ponad 12 lat pracuje dla Bydgoszczy i regionu. Były posłem na sejm VII kadencji, wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a obecnie jeste zastępcą prezydenta miasta. Kierując biurem promocji miasta od lat ze swoim zespołem organizują m.in....
Anna Niewiadomska

Anna Niewiadomska

Bydgoszczanka, z wykształcenia logistyczka. Przewodnicząca organizacji młodzieżowej ,,Inicjatywa dla Młodych”. Prowadzi w Bydgoszczy ze znajomymi punkt food10sharingowy Wspólna Spiżarnia – Jadłodzielnia Bydgoszcz. Autorka projektu w budżecie obywatelskim, aby w...
Renata Moroz-Langowska

Renata Moroz-Langowska

Menedżer Bezpieczeństwa Wewnętrznego – magister. Menedżer Projektu. Zarządzanie Bezpieczeństwem wewnętrznym i sytuacjami kryzysowymi. Pracownica instytucji kultury, odpowiedzialna za promocję oraz rozwój Muzeum Kanału Bydgoskiego oraz Centrum Edukacyjno –...
Edward Hartwich

Edward Hartwich

Analityczny, specjalizujący się w zarządzaniu e k o n o m i s t a. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku funkcjonowania samorządu lokalnego jego aktywny uczestnik. Radny miasta oraz radny sejmiku wojewódzkiego. W...