Logo Koalicji Obywatelskiej

Tomasz Wojciech Antoniuk,pomysłodawca i inicjator porządkowania grobów polskich w Sokalu na Ukrainie.Jest znanym działaczem społecznym i samorządowym,który od wielu lat uczestniczy czynnie w życiu lokalnej społeczności.Tuż przed pandemią zabiegał o wsparcie materialne i rzeczowe osób potrzebujących pomocy,w tym niepełnosprawnych,organizując zbiórki artykułów spożywczych i środków budżetowych.Wśród tych zbiórek były takie jak:WIELKANOCNY KOSZYK WIELKICH SERC,PEŁNY TORNISTER i MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS.Zebrane dary od 2008 roku były gromadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne RAZEM w Hrubieszowie i po konsultacjach z pedagogiem szkolnym,pielęgniarką środowiskową i samorządem gminy były przekazywane do najbardziej potrzebujących dzieci,młodzieży i osób starszych.W działalności samorządowej na uwagę zasługuje praca na rzecz miasta i powiatu hrubieszowskiego w zakresie remontu ulic i chodników miejskich i powiatowych,otwarcie placu zabaw na osiedlu Polna w Hrubieszowie,uruchomienie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie oraz podpisania umowy partnerskiej pomiędzy miastem Hrubieszów i Białe Pole w Czarnogórze i pomiędzy miastem Hrubieszów,a miastem Sokal w Ukrainie.Za swoją pracę corocznie nagradzany przez Samorząd Województwa Lubelskiego podziękowaniami,dyplomami i podziękowaniami.Był też aktywnym obrońcą konstytucji RP,demokracji i praworządności w Polsce,gdzie uczestniczył w pikietach i protestach przed Sądem Rejonowym w Hrubieszowie.Był organizatorem wspólnego wyjazdu z Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego na protest ogólnopolski w dniu 4 czerwca 2023 roku w Warszawie.Jest także organizatorem wyjazdu w obronie demokracji do Warszawy,który odbędzie się 1 października 2023 roku.Działalność polityczną prowadzi poprzez organizację spotkań poselskich i samorządowych w Hrubieszowie z Krzysztofem Żukiem prezydentem Lublina,Krzysztofem Grabczukiem,Stanisławem Żmijanem,Michałem Krawczykiem,Klaudią Jachirą i Maciejem Laskiem,gdzie zaiteresowani mogli zapoznać się z ich działalnością samorządową i poselską na różnych płaszczyznach.Tomasz Wojciech Antoniuk jest miłośnikiem historii,fotografii,jazdy rowerem,turystyki pieszej,pływania i przyrody.Był pomysłodawcą sadzenia”Lasu Papieskiego im.Jana Pawła II”w Dębince Hrubieszowskiej w którym stale przybywa drzew.