Logo Koalicji Obywatelskiej

dr n. med. Włodzisław Sławomir Giziński (ur. 19.10. 1952 w Działdowie) jest lekarzem specjalistą psychiatrii, certyfikowanym psychoterapeutą oraz superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii. W 1988 uzyskał stopień naukowy doktora i rozpoczął prowadzenie własnego gabinetu lekarskiego, który w ciągu 35 lat przekształcił się w centrum medyczne, prowadzące jeden z największych w Polsce prywatnych szpitali. W 1989 został lekarzem wojewódzkim. Od 1992 do 1993 pełnił funkcję wojewody bydgoskiego. Po odwołaniu wrócił na uczelnię, na której zakładał i prowadził przez trzy lata Katedrę Medycyny Rodzinnej i Paliatywnej i wykształcił pierwszych 18 specjalistów w tej dziedzinie w byłym województwie bydgoskim. W 2006 powrócił do działalności politycznej. W wyborach samorządowych z listy Platformy Obywatelskiej został wybrany na radnego sejmiku kujawsko-pomorskiego. W nowo powołanym zarządzie objął stanowisko wicemarszałka województwa. W 2010 został radnym Bydgoszczy. W 1995 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski