Logo Koalicji Obywatelskiej

Urodził się w 1957 r. w Pasłęku. Jest absolwentem Technikum Rolniczego w Dobrocinie. Po odbyciu służby wojskowej, w 1979 roku podjął pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasłęku, który to urząd jest jego miejscem pracy do chwili obecnej. W 1989 roku ukończył zaocznie studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek administracja) uzyskując tytuł magistra. Ukończył też Podyplomowe Studium Prawa Handlowego oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. W 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem prac naukowych o problematyce samorządowej publikowanych w wydawnictwach: „Samorząd Terytorialny”, „Państwo i Prawo”, „Przegląd Prawa Publicznego”. Na bieżąco współpracuje z informacyjną witryną samorządowa dzieląc się posiadanymi wiadomościami i wiedzą praktyczną. Zdobył szlify samorządowe w Niemczech, Francji, Danii, Norwegii i Szwecji. Wolny czas poświęca dydaktyce naukowej, przekazując wiedzę, nabytą podczas ponad czterdziestoletniej pracy w samorządzie, studentom – przyszłym pracownikom administracji publicznej. W latach 1990 – 2002 sprawował mandat radnego Rady Miejskiej w Pasłęku. W listopadzie 2002 roku objął funkcję Burmistrz Pasłęka, którą sprawuje nieprzerwanie do chwili obecnej. Od 28 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pasłęku. Posiada liczne odznaczenia i odznaki. Jest żonaty. Ma dwoje dzieci.