Logo Koalicji Obywatelskiej

Jestem Ślązaczką od lat działającą na rzecz naszego regionu, obecnie m.in. jako wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego. Zanim rozpoczęłam pracę społeczną, zdobyłam duże doświadczenie zawodowe jako psycholog, psychoterapeuta oraz dyrektor dużej poradni psychologiczno – pedagogicznej. Inicjuję i realizuję wiele przedsięwzięć o charakterze społecznym, związanych z promocją i profilaktyką zdrowia, w szczególności wśród młodego pokolenia. Wierzę, że w Sejmie będę w stanie zrobić bardzo wiele dla Śląska, w szczególności dbając o odblokowanie funduszy unijnych oraz działając na rzecz uznania języka śląskiego, który stale jest obecny w moim życiu. Ponadto szczególną uwagę zwrócę na poprawę polskiej edukacji, stworzenie kompleksowej strategii pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz zabieganie o prawa kobiet.