Logo Koalicji Obywatelskiej

Moja osoba jest również kojarzona z aktywnym zaangażowany w działalność społeczną, m.in. jako Członek Zarządu Osiedla Słotwina Brzesko oraz Wiceprezes Stowarzyszenia „Zróbmy To Razem” oraz Wiceprezes Stowarzyszenia „BeActive” Brzesko (do 2022). Jestem współinicjatorem akcji “Spacer Do Wyborów”- zachęcającej młode osoby do udziału w wyborach, Brzeskich Koncertów Sakralnych – cyklu koncertów odbywających się w budynkach sakralnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Brzeskiego oraz Międzypokoleniowej Kolacji Wigilijnej.  Byłem jednym z inicjatorów powstania Muralu Brzesko Slotwina – prawdopodobnie największy mural w Małopolsce nawiązujący do lokalnej historii, a także do historii Wojska Polskiego.