Logo Koalicji Obywatelskiej

Tomasz Kostuś – poseł na SEJM VIII i IX kadencji, wcześniej wicemarszałek województwa opolskiego. Ukończył politologię na Uniwersytecie Opolskim, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu oraz w Akademii Obrony Narodowej. W swojej działaności parlamentarnej z zaangażowaniem traktował tematy związane z bezpieczeństwem kraju i obywateli, dotyczące kluczowych inwestycji na Opolszczyźnie, ale też kwestie sposobu stanowienia prawa. W minionej kadencji sejmowej był najbardziej sumiennym posłem z województwa opolskiego biorąc udział w 99,4% głosowań. Pracował między innymi w Komisji ds. Kontroli Państwowej oraz w Parlamentarnym Zespole ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce. Jak podkreśla – kluczowym aspektem jego działaności poselskiej jest bycie blisko ludzi, ich spraw i umiejętność skutecznego reagowania nawet w sytuacjach zasadniczo wykraczających poza ramy ogólnie przyjętej pracy parlamentarnej.