Logo Koalicji Obywatelskiej

Doktor sztuk muzycznych, członek Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jako wykładowca współpracował m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Pomorską (Uniwersytetem Pomorskim) w Słupsku oraz z Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Wejherowie. Doświadczony samorządowiec, pracował w Starostwie Powiatowym w Wejherowie jako naczelnik wydziału oraz w Urzędzie Gminy w Żukowie jako zastępca burmistrza gminy; był radnym gminy Żukowo i Powiatu Kartuskiego. Twórca i animator kultury kaszubskiej, literat i kompozytor, przez dziesięć lat kierował działalnością Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Reprezentuje społeczność regionu m.in. w Radzie Języka Kaszubskiego, Radzie Chórów i Zespołów Kaszubskich oraz aktywnie działa w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim; od roku 2012 jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.