Logo Koalicji Obywatelskiej

Absolwentka wielu uczelni, dr nauk humanistycznych. Obecnie wiceprezydentka Wałbrzycha (od 2018 r.) odpowiedzialna za edukację, kulturę, sport i sprawy społeczne. Wcześniej pełniłam funkcję dyrektora Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego (2008-2018), byłam nauczycielem akademickim. Członkini pierwszej Wałbrzyskiej Rady Kobiet, zaangażowana w kwestie praw kobiet (formy dyskryminacji kobiet oraz eliminacji przemocy wobec kobiet). Aktualnie zajmuję się wspieraniem i sieciowaniem Rad Kobiet w Polsce – członkini ogólnopolskiego Prezydium Rad Kobiet w Polsce oraz dwóch komisji tematycznych w Związku Miast Polskich: Komisji Edukacji oraz Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania. Zaangażowana w rozwój nowoczesnej szkoły, dbającej o dobrostan dzieci i młodzieży. Aktywnie angażowała się w ramach akcji „Wolna Szkoła” oraz edukacji włączającej. Autorka i współautorka wielu projektów unijnych realizowanych w wałbrzyskich szkołach od 2018 r. dotyczących nowoczesnych kompetencji – społecznych, zawodowych i edukacyjnych, a także emocjonalnych (np. Wałbrzyska Akademia Kaizen). Inicjatorka Roku Kobiet w Wałbrzychu, kampanii społecznej realizowanej we współpracy z „Gazetą Wyborczą” pt. Wałbrzych jest kobietą oraz projektu „Zamek Kobiet” (2023 r.). Za swoją działalność na rzecz kobiet nagrodzona w plebiscycie Samorząd przyjazny kobietom.