Logo Koalicji Obywatelskiej

Sylwester Jankowski – 54 letni mieszkaniec Torunia.
Z wykształcenia inżynier leśnik, absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu,
Coach, absolwent Studium Zawodowego Coacha Biznesu, studia podyplomowe na kierunku
Ochrona Środowiska w Przedsiębiorstwie, na Uniwersytecie WSB Merito.
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, obecnie własna działalność gospodarcza.
Od wielu lat aktywista i działacz społeczny związany z ruchami obywatelskimi i miejskimi oraz
budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Propagator zrównoważonego rozwoju miast i
zwolennik dzikiej przyrody w mieście jako odpowiedzi na narastające negatywne skutki zmian
klimatycznych. Z zamiłowania ekolog, rzecznik szeroko pojętej edukacji ekologicznej dla
wszystkich grup wiekowych.
Założyciel grupy „Społeczni Opiekunowie Drzew Toruń”, pomysłodawca Komitetu Obrony
Torunia, uczestnik projektu edukacji ekologicznej w walce z zanieczyszczeniem powietrza
Społeczni Eko-doradcy, członek Lokalnego Zespołu Współpracy przy Nadleśnictwie Toruń.
W wolnym czasie poświęca się rodzinie i aktywnemu wypoczynkowi, piesze wycieczki, rower,
kajaki. Dodatkowo w ramach edukacji ekologicznej prowadzi wspólnie ze Szkołą Leśną na
Barbarce spacery edukacyjne po okolicznych lasa w ramach projektu „Spacer między drzewam