Logo Koalicji Obywatelskiej

Urodzony 13 XII 1956. Tarnogród
Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
Politechniki Lubelskiej; magister inżynier budownictwa lądowego.
1980-1982 – stażysta, laborant w Rejonie Budowy Dróg – Lublin.
1982-1983 – słuchacz Szkoły Podchorążych Rezerwy – Inowrocław.
1983-1984 – kierownik pracowni w Okręgowym Laboratorium Drogowym
przy Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Lublinie.
1984-1989 – zastępca dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie.
1989- 1991 – dyrektor Rejonu Dróg Publicznych w Międzyrzecu Podlaskim.
1992- 2000 – dyrektor Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Międzyrzecu
Podlaskim.
2000- 2007- prezes zarządu PD-M Międzyrzec Podlaski S.A.
2020- 2021 – zastępca naczelnika wydziału infrastruktury i rozwoju w Urzędzie
Miasta Międzyrzec Podlaski.
Od 1980 – członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.
Od 1994 – członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Od 2002 – członek Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2000-2006 wiceprezydent Ogólnopolskiej Izby gospodarczej Drogownictwa.
1989-1993 radny Rady Miasta Międzyrzec Podlaski – członek wieloosobowego
zarządu miasta, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
1983-1997 radny miasta Międzyrzec Podlaski – przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów.
1997-2001 radny Sejmiku Województwa Lubelskiego- przewodniczący Komisji
Planowania Przestrzennego, Mienia i Infrastruktury Technicznej.
Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej: IV, V, VI, VII, VIII, IX kadencji.