Logo Koalicji Obywatelskiej

Swoją przyszłość polityczną wiążę z aktywnym reprezentowaniem swoich wyborców i wnoszeniem świeżego spojrzenia oraz pomysłów do parlamentarnej debaty publicznej. Wyjątkowe połączenie kompetencji zawodowych i zaangażowania społecznego, czyni moją osobę interesującym kandydatem na przyszłego przedstawiciela naszej społeczności w Sejmie.