Logo Koalicji Obywatelskiej

Doświadczenie zdobywał w wielu zawodach. Pracę podjął już w wieku 16 lat kiedy pracował w branży weselnej. Pracował także w sektorze ubezpieczeniowym czy telekomunikacyjnym. Sebastian studiuje Prawo, zajmuje się sprawami społecznymi, polityką, w której kieruje się przede wszystkim dobrem Kraju. Chciałby zostać pełnomocnikiem procesowym i pomagać osobom pokrzywdzonym przez wymiar sprawiedliwości, które zostały pokrzywdzone podczas dążenia do prawdy oraz rzetelnego procesu. Sebastian cechuje się przede wszystkim wytrwałością w dążeniu do postawionych przez siebie celów, cierpliwością, ale przede wszystkim życzliwością wobec innych osób.