Logo Koalicji Obywatelskiej

Technik informatyk, przedsiębiorca działający w sektorze energetyki odnawialnej, samorządowiec.
Lokalny głos młodego pokolenia inicjujący i angażujący się w różnego rodzaju akcje społeczne. Prężnie działający na rzecz poprawy warunków funkcjonowania społeczności lokalnej. Zaangażowany w walkę o obronę takich wartości jak wolność i równość.