Logo Koalicji Obywatelskiej

Polityk, poseł na Sejm RP od V kadencji, działacz opozycji demokratycznej, wydawca, przedsiębiorca. wieloletni przewodniczący Regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej. W latach 80-tych prowadził działalność opozycyjną przeciwko władzom komunistycznym. Z tego powodu został relegowany z II LO w Białymstoku, a później w latach 1983-1984 dwukrotnie aresztowany. Od 1982 r. założyciel, wydawca i redaktor podziemnego pisma „Nasz Głos”, inspirującego działania opozycyjne białostockiej młodzieży. Od 1986 r. jako student białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego kierował opozycyjnym Ruchem Solidarności Młodych. Od 1987 roku był rzecznikiem prasowym podziemnych struktur białostockiej „Solidarności”, w 1990 r. został delegatem na II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”. W 1992 r. założył w Białymstoku wydawnictwo Publikator i kierował nim do 2007 r. W 2005 r. został po raz pierwszy wybrany do Sejmu RP. Wieloletni wiceprzewodniczący, a w latach 2014-2015 przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. W obecnej kadencji przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Od 2005 r. przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Białorusi.