Logo Koalicji Obywatelskiej

Mam 43 lata, jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Z wykształcenia jestem magistrem politologii, ukończyłem także studia podyplomowe na kierunkach: pedagogika, historia i resocjalizacja. Pracuję jako nauczyciel historii i wos. Od wielu lat aktywnie działam jako samorządowiec i działacz społeczny. Pełniłem ważne funkcje w samorządzie gminnym i powiatowym. Byłem Przewodniczącym Rady Gminy Widawa i w-ce Przewodniczącym Rady Powiatu Łaskiego. Aktywnie działam na rzecz klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich czy Ochotniczych Straży Pożarnych, pozyskując środki finansowe na realizowane przez nich przedsięwzięcia. Jestem także druhem OSP Rogóźno. Swoją wiedzę i doświadczenie pragnę wykorzystać dla dobra mieszkańców naszego regionu jako parlamentarzysta.