Logo Koalicji Obywatelskiej

Menedżer Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Menedżer Projektu. Zarządzanie Bezpieczeństwem wewnętrznym i sytuacjami kryzysowymi. Obecnie na ukończeniu studiów podyplomowych – Kompetencje nauczycielskie (praca dyplomowa „Innowacyjne metody nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa”).

Kobieta z pasją. Miłośniczka i pasjonatka miasta Bydgoszczy. Pracownica instytucji kultury, odpowiedzialna za promocję oraz rozwój Muzeum Kanału Bydgoskiego. Realizatorka projektów aktywizacyjno – społecznych oraz społecznych na terenach zagrożonych woj. Kujawsko-pomorskiego z młodzieżą i seniorami. Obecnie współrealizatorka diagnozy „Młodzież w kulturze” Bardzo Młoda Kultura 2023. Koordynatorka projektu Osiedlowe Centrum Seniora „Bydgoszcz Seniorom” nad Kanałem Bydgoskim w Bydgoszczy. W domu: mąż, syn i kot Borys.

Działaczka społeczna na rzecz lokalnych społeczności, aktywistka związana z opozycyjnymi ruchami obywatelskimi w Bydgoszczy. Od 2016 roku czynnie sprzeciwiająca się kształtowi polskiej edukacji, niszczeniu polskiego sądownictwa. Walcząca o czyste powietrze. Zaangażowana w walkę o prawa kobiet i obronę praw obywatelskich. Kandydatka bezpartyjna. Chcę być Naszym głosem. Mój głos to NASZ głos!