Logo Koalicji Obywatelskiej

MAZOWIECKIE, Warszawa II

Rafał Sieradzki

Mam 38 lat. Od urodzenia mieszkam w Raszynie. Pełnie funkcje Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego. Zawodowo zajmuje się sprawami ekonomii piastując funkcje Dyrektora ds. Sprzedaży w regionie dla jednego z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Absolwent studiów z tytułem MBA, Magister Zarządzania oraz absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Powrót do listy kandydatów

#