Logo Koalicji Obywatelskiej

Przemysław Piotr Renn, 36 lat. Wykształcenie wyższe, ukończył studia z nauk o polityce I, II i III stopnia na UAM w Poznaniu, jak również studia podyplomowe z administracji na KUL w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji samorządowej, jak również na uczelni wyższej (jako doktorant i nauczyciel akademicki) oraz w prywatnym przedsiębiorstwie, kierując wieloosobowym zespołem przy realizacji projektów infrastrukturalnych.
Działalność publiczną rozpoczął jako radny dzielnicowy w Poznaniu (w latach 2014-2019).
Od 2018 roku wójt gminy Mieścisko (powiat wągrowiecki, woj. Wielkopolskie).