Logo Koalicji Obywatelskiej

II zastępca burmistrz Miasta Cieszyna. Od 22 pracuje i działa w polskim samorządzie. Związany z Ruchem Samorządowym TAK dla POLSKI. Doradca do spraw samorządowych, ekspert do spraw komunikacji społecznej, trener i koordynator projektów.

Absolwent: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MBA in public management, Uniwersytetu Warszawskiego (Akademia Rozwoju Regionalnego w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych), Uniwersytetu Śląskiego (politologia – specjalizacja samorządowa).

Specjalizuje się m.in. w obszarach funkcjonowania, strategii i rozwoju samorządów oraz angażowania i włączania mieszkańców w procesy decyzyjne władz lokalnych.