Logo Koalicji Obywatelskiej

Przemysław Bąk – z wykształcenia politolog. Od lat związany z samorządem terytorialnym w Gminie Poraj. W kadencji 2010– 2014 radny Gminy Poraj, a od 2019r. sołtys Starej Kuźnicy. Jego prawdziwym powołaniem jest pomaganie ludziom, co czynił każdego dnia pracując zawodowo przez 9 lat jako pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie oraz przez ostatnie 4 lata w Centrum Integracji Społecznej w Poraju. Doświadczenia zawodowe uświadomiły mu, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni praca oraz jak istotnym jest, by była ona odpowiednio wynagradzana.