Logo Koalicji Obywatelskiej

Bydgoski społecznik, aktywista i polityk, zorientowany przede wszystkim na poprawę losu osób najsłabiej sytuowanych. Przez 6 lat – jeszcze przed podjęciem działalności politycznej – związany ze Szlachetną Paczką – najpierw jako wolontariusz, potem lider rejonu, a na koniec jako Koordynator Wojewódzki. Bliskie są Malichowi również kwestie środowiskowe, które – w pewien sposób – łącza się ze społecznymi (choćby przez tanią energię czy retencję wody). Od wielu lat zaangażowany jest też w walkę o prawa kobiet i utrzymanie realnej praworządności w Polsce. Marzeniem Malicha jest Polska demokratyczna, sprawiedliwa i ekologiczna.