Logo Koalicji Obywatelskiej

Działaczka społeczna zachęcająca kobiety do włączania się w życie polityczne i społeczne. Zainteresowana rozwojem gospodarczym regionu podlaskiego i poprawą warunków życia jego mieszkańców.