Logo Koalicji Obywatelskiej

W młodości harcerz, sportowiec -siatkarz. Wieloletni, doświadczony doradca,
handlowiec, dyrektor zajmujący się sprzedażą i rozwojem rynku branży
budowlanej. Samorządowiec, radny.
Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politolog. Od lat aktywnie wspierający
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów w tematyce partnerstwa publicznoprywatnego.
Uczestnik w wielu projektach, również jako przedstawiciel Marszałka
Województwa Dolnośląskiego. Działania swoje koncentruje na budowaniu
lokalnych społeczności energetycznych.