Logo Koalicji Obywatelskiej

Urzędnik administracji samorządowej. Ukończyła studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania pomocą społeczną w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Od 20 lat pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych. Kobieta i matka angażująca się społecznie. Członek zarządu koła powiatowego Platformy Obywatelskiej w Malborku.