Logo Koalicji Obywatelskiej

Ur. 13.05.1978 w Oleśnicy
mężatka, 2 dzieci,
wyksztatcenie wyższe
pedagogiczne, nauczycielka i wicedyrektor przedszkola,
przewodnicząca koła gospodyń wiejskich w Spalicach w gminie Oleśnica. Swoje działania
ukierunkowuje na rzecz
aktywizacji lokalnej społeczności.
Zainteresowania: polityka,
żeglarstwo, praca społeczna.