Logo Koalicji Obywatelskiej

Ślązaczka, posłanka, feministka. Członkini partii .Nowoczesna. Wspiera społeczność LGBT w dążeniu do uzyskania równych praw, Ślązaków w uznaniu języka i statusu mniejszości, osoby z niepełnosprawnościami w walce o godne życie. Zajmuje się sytuacją dzieci w pieczy zastępczej. Całe życie towarzyszy jej hasło “Kożdy inkszy, wszyjscy rōwni”. Związana z organizacją Projekt:Polska (wcześniej Młode Centrum). Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Członkini Komisji Sejmowych: Komisji Zdrowia, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Założyła Parlamentarny Zespół Praw Dziecka, zajmuje się strategią na rzecz Dzieci i Młodzieży. Zainteresowana tematem górnictwa i transformacji energetycznej.