Logo Koalicji Obywatelskiej

Monika Malinowska-Olszowy jest profesorem uczelni na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Od 2016 roku jest prodziekanem ds. kształcenia. W swojej działalności badawczej koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z zarządzaniem w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zrównoważonym miasten. Uczestniczy w realizacji projektów naukowo-badawczych, jest wykonawcą w projektach Erasmus+ (Design4Climate, DiamonDT, Skills 4 Smart TCLF Industries 2030 (S4TCLF). Obecnie jest koordynatorem projektu Erasmus Plus – Sustainable Design and Process w Textiles for Higher Education – GreenTex. W ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators odbyła staż na University of California, Berkeley, USA. Współzałożycielka pierwszego laboratorium kreatywnego rozwiązywania problemów wdrażającego Design Thinking metodyka – DT4U Mentorka w zakresie innowacyjnych metod nauczania Ukończyła szkolenie Design Thinking Masterclass for Tutors na UiT – The Arctic University of Norway W 2022 roku ukończyła szkolenie coachingowe w ramach International Coaching Community, otrzymując certyfikat International Certified Coach. Jako wykładowca prowadzi szkolenia i kursy z zakresu tutoringu i coachingu. Od 2014 roku Jest Radną Rady Miejskiej w Łodzi, a od 2018 przewodniczącą Komisji Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą oraz członkiem Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi. Jest również członkiem Rektorskiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, działającego przy Politechnice Łódzkiej.