Logo Koalicji Obywatelskiej

Urodzony w Mikołowie inżynier górnik, od początku istnienia samorządów w Polsce zaangażowany w ich rozwój. Radny miejski, powiatowy oraz wojewódzki, Burmistrz, Starosta.