Logo Koalicji Obywatelskiej

Pan Mirosław Augustyn posiada ponad 32-letni staż zawodowy. Z dniem 19 listopada 2018 r. wybrany został przez Radę Powiatu Tczewskiego na stanowisko Starosty Tczewskiego. Od 2002 roku nieprzerwanie związany jest z samorządem. Jako radny Miasta Tczewa pełnił kolejno funkcje przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie, a następnie przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jego działalność społeczna na rzecz powiatu tczewskiego. Jest aktywnym działaczem wielu instytucji i stowarzyszeń, m. in. od 10.07.2001 r. – Prezes Nauczycielsko-Środowiskowego Stowarzyszenia Sportowego „BELFER” w Tczewie, które założyło i przez 15 lat prowadziło Ligę Amatorską piłki nożnej halowej, a od 28 lat organizuje Turnieje PN Halowej. Od 23.10.2003 – członek miejskiego Koła KIWANIS INTERNATIONAL – Klub Tczew, międzynarodowej organizacji pomagającej dzieciom. W latach 2001-2009 pełnił funkcję prezesa ds. finansowych Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej, który zajmował się organizacją rozgrywek grup młodzieżowych dziewcząt i chłopców wszystkich roczników w województwie pomorskim. W trosce o potrzeby mieszkańców Tczewa i powiatu tczewskiego podczas sprawowania funkcji Starosty Tczewskiego podejmowanie są działania mające na celu podwyższenie standardów świadczenia usług przez tczewski szpital. W tym celu m. in. na bieżąco zakupywany jest nowy sprzęt medyczny, wymieniono instalację tlenową w oddziałach placówki oraz zakupione zostały dwie nowe karetki pogotowia ratunkowego, co sprawia, że tczewska placówka dysponuje jednymi z najlepiej wyposażonych karetek w województwie pomorskim. Starosta Tczewski nieustannie zabiega również o zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Tczewskiego, sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska naturalnego. W tym celu m. in. doprowadzono do kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach szkół, domach pomocy społecznej i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie. Przez cały okres swojej działalności społecznej znajdował również czas na działalność charytatywną, pomagał przy organizacji pikników, turniejów sportowych, konkursów, festynów itp., wspierał finansowo dom dziecka, kluby sportowe, przedszkola i szkoły. Od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie zaangażował się w zbiórki humanitarne, w szczególności dla rejonu Owidiopolskiego, który od 4 sierpnia 2004 r. jest partnerem Powiatu Tczewskiego. Zainicjował organizację miejsc pobytu dla urzędników i ich rodzin zagrożonych konfliktem zbrojnym z Obwodu Odeskiego na Ukrainie. Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami współuczestniczył w organizacji koncertu zespołu „Dagadana”, podczas którego przeprowadzona został zbiórka pieniężna na rzecz wsparcia partnerów z Ukrainy. Dodatkowo przy wsparciu powiatowych jednostek organizacyjnych organizował zbiórki żywności, leków, artykułów higienicznych, kosmetycznych, odzieży itp., które sukcesywnie zawożone były na granicę dla potrzebujących z Ukrainy. Mając na uwadze służebną rolę przyczynił się do udzielenia wsparcia Tarnopolskiemu Obwodowi Międzynarodowego Centrum Wprowadzenia Programów UNESCO. W tym celu przekazany został przez Powiat Tczewski samochód przystosowany dla osób poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie. Kierując się dobrem wspólnoty nie tylko samorządowej pozyskał wsparcie przedsiębiorców, wolontariuszy, stowarzyszeń, osób prywatnych oraz pracowników placówek opiekuńczych i wychowawczych powiatu tczewskiego, dzięki czemu wyremontowane zostały pomieszczenia dawnego Domu Dziecka w Tczewie i utworzone miejsca dla dzieci oraz ich opiekunów z instytucji publicznych z terenu Ukrainy, tj. z Liceum Horodniańskiego z internatem i Gimnazjum Starobasańskiego z internatem.