Logo Koalicji Obywatelskiej

Najmłodszy kandydat na liście, ma zaledwie 21 lat. Posiada doświadczenie w młodzieżowym samorządzie, był radnym zarówno Młodzieżowej Rady Miasta jak i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Udzielał się w organizacjach pozarządowych broniących praw człowieka na świecie. Student dyplomacji, absolwent programu wymiany międzynarodowej organizowanej przez departament stanu USA. Na codzień dyrektor biura poselskiego Mirosławy Nykiel.