Logo Koalicji Obywatelskiej

Magister Sztuki, Realizator Obrazu Filmowego i Telewizyjnego. Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi. Radny Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego VI Kadencji, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pracownik Sekcji Promocji w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Społecznik, podróżnik, regionalista i muzealnik. Od 12 lat zaangażowany w życie społeczne i kulturalne Gminy Koluszki.