Logo Koalicji Obywatelskiej

Mam 25 lat. Urodziłem się w Żarach. Tutaj dorastałem i uczyłem się. Równolegle ukończyłem Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Georga Philippa Telemanna w klasie wiolonczeli. Po szkole średniej rozpocząłem studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – kierunek Informatyka w Biznesie. W trakcie studiów zaocznych rozpocząłem staż w lokalnym sklepie oraz serwisie komputerowym. W wieku 20 lat przeszedłem do międzynarodowej firmy Saint-Gobain w której pracuję do dzisiaj na stanowisku Specjalisty IT. Zdecydowałem się na start w wyborach parlamentarnych żeby reprezentować głos młodego pokolenia, walczyć o równe prawa oraz mieć realny wpływ na przyszłość kraju, w którym żyję i pracuję.