Logo Koalicji Obywatelskiej

W 1999 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa. Na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydział Zarządzania ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości i uzyskała certyfikat księgowy Ministra Finansów.
W latach 2005-2013 pełniła funkcję społecznego członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” w Lublinie.
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” w Lublinie w kadencji 2016-2019.
Członek Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Lublinie w kadencji 2008-2011 oraz w tym samym czasie ławnik Sądu Okręgowego w Lublinie.
W latach 2015-2019 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Czuby Południowe.Od 2021 r. do marca 2023 r. była członkiem Rady Dzielnicy Czuby Południowe.
W latach 2000-2012 pracowała w kancelarii radcowskiej na stanowisku asystenta prawnego.
Obecnie pracuje jako urzędnik samorządowy.