Logo Koalicji Obywatelskiej

W Platformie Obywatelskiej RP działam od 2006 roku. W 2007 roku kandydowałam do Sejmu w okręgu siedlecko-ostrołęckim. Uzyskałam wtedy 5 579 głosów. W 2010 byłam kandydatką Platformy Obywatelskiej RP na Burmistrza Pułtuska. Wśród pięciu wtedy kandydatów uzyskałam 3 wynik.
Z wykształcenia jestem prawnikiem, ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, zarządzania w administracji oraz studia podyplomowe MBA.
Blisko 30 lat jestem związana zawodowo z samorządem. W latach 2010 – 2014 pełniłam funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy a od stycznia 2021 roku jestem Zastępcą Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Przez większość pracy zawodowej zajmowałam się polityką społeczną i ochroną zdrowia, ale tez pełniąc funkcję Zastępcy Burmistrza zajmowałam się oświatą, sportem, a także bezpieczeństwem Zawsze były mi bliskie problemy i codzienne troski ludzi, z którymi w swojej pracy zawodowej byłam zawsze bardzo blisko. Ważny tez był dla mnie rozwój młodych ludzi.
Za działalność wykraczającą poza obowiązki służbowe zostawałam wielokrotnie doceniana. Zostałam odznaczona między innymi odznaczeniami: odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Kultury „Zasłużony działacz kultury”, odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – brązowym medalem „Za zasługi dla Policji”, odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Sportu – brązowym medalem „Za zasługi dla Sportu”, ale też otrzymałam złotą honorową odznakę Związku Emerytów i Rencistów. Oczywiście, nie odznaczenia były dla mnie najważniejsze, ale one upewniały mnie, że moja praca jest potrzebna i dobrze odbierana.