Logo Koalicji Obywatelskiej

Prawniczka, doktorantka z zakresu nauk prawnych zajmująca się w swojej pracy
naukowo-badawczej postępowaniem cywilnym oraz problematyką procedury
uzgodnienia płci metrykalnej. Autorka wielu referatów wygłaszanych w trakcie
ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Wrocławska
koordynatorka inicjatyw lokalnych. W swojej pracy związana z funduszami
unijnymi oraz oświatą.