Logo Koalicji Obywatelskiej

Mieszkanka Reszla. Wieloletni pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynia, obecnie Urzędu Gminy w Reszlu. Zaangażowana w : – walkę o prawa kobiet i sprawiedliwość; – pomoc humanitarną, organizacyjną i rzeczową niesioną osobom potrzebującym, w tym uchodźcom; – wspieranie osób i grup społecznych dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem, w tym osób LGBTQ+; Promująca : – ochronę środowiska; – kreowanie zróżnicowanego rozwoju małych miast , ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Zielonego Ładu; – wspieranie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej; – rozpowszechnianie tożsamości i pamięci historycznej; – działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Gorący zwolennik integracji z Unią Europejską !