Logo Koalicji Obywatelskiej

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Filologia Angielska,
Stosunków Europejskich na WSL oraz Zarządzania na Uniwersytecie im. Jana
Długosza w Częstochowie. Ukończyła studia menedżerskie i uzyskała tytuł MBA
executive.
Pracuje w sektorze prywatnym, gdzie zajmuje się zarządzaniem projektami w
międzynarodowej korporacji działającej w branży IT.
W 2010 r. uzyskała mandat radnej Rady Miasta Częstochowy. W radzie pełniła
funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Od 2014 r. radna Sejmiku Województwa Śląskiego, gdzie pełni funkcję
Przewodniczącej Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.
Była inicjatorką roku profilaktyki raka piersi w województwie śląskim oraz skutecznie optowała za przyjęciem przez sejmik programu wojewódzkich dopłat
do in vitro. Na co dzień wspiera lokalne społeczności powiatu częstochowskiego,
kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego oraz rodzinnego miasta
Częstochowa.
Prywatnie mama Nadii oraz entuzjastka jogi i jazdy na snowboardzie.