Logo Koalicji Obywatelskiej

Marta Mazurek – z wykształcenia anglistka (doktorat), członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jako nauczycielka akademicka i badaczka m.in. współkoordynowała największe w Polsce badania podręczników pod kątem przedstawień kobiet i mężczyzn („Gender w podręcznikach”).

Ma doświadczenie w działalności samorządowej oraz skutecznym wdrażaniu projektów i programów na rzecz równouprawnienia oraz budowania spójności społecznej.

Działa na poziomie lokalnym, początkowo jako pełnomocniczka Prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, a obecnie jako radna miasta, Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania i Przewodnicząca miejskiego Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności. Jej projekty to m.in. pierwszy w historii miasta okrągły stół kobiet, poznański program edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach, inicjatywy nazywania ulic na cześć kobiet, akcja wymazywania hejtu w mieście, Szkoła Liderów Miasta Poznania, koncepcja alei Praw Kobiet i „Pojęciownik Równościowy” dla osób pracujących w instytucjach samorządowych oraz programów na rzecz wzmacniania kompetencji liderskich dziewcząt. Aktywność Marty Mazurek na poziomie regionalnym to zainicjowanie i koordynacja wielkopolskiej akcji 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć #MakeLoveNotPrzemoc oraz obchodów Międzynarodowego Dnia Dziewcząt przez wielkopolskie instytucje samorządowe.

Jako współinicjatorka i wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania w Związku Miast Polskich koordynuje wdrażanie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym oraz zainicjowała przyjęcie tej Karty przez Poznań i 15 innych polskich samorządów w 2021 r. Reprezentuje polskie samorządy w Stałej Komisji ds. Równouprawnienia Rady Gmin i Regionów Europy. W 2018 roku kandydowała z ramienia Koalicji Obywatelskiej i zdobyła zaufanie wielu mieszkanek i mieszkańców Poznania. Jest gotowa, aby z pełnym zaangażowaniem reprezentować nasz region w Sejmie.