Logo Koalicji Obywatelskiej

Mariusz Piotr Popielarz, 48 lat, z wykształcenia ekonomista. Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe MBA. Od 2007 roku Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. Aktywnie działa w strukturach Platformy Obywatelskiej, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego w Ostrołęce. Przewodniczący Rady Społecznej Ostrołęckiego Szpitala. Radny Rady Miasta Ostrołęki trzecią kadencję. W życiu zawodowym i działalności społecznej ma okazję współpracować na różnych płaszczyznach z mieszkańcami Regionu. Wspiera wiele inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych np. Ostrołęckie Operalia, Wesele Kurpiowskie, aktywnie działa także na rzecz seniorów.