Logo Koalicji Obywatelskiej

Marian Mahor od 24 lat związany jest z samorządem, najpierw jako radny dzielnicy a następnie jako członek zarządu dzielnicy. W latach 2006-2018 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, a od 2018 r. jest jej Burmistrzem. W 2001 r. jako członek założyciel i wiceprzewodniczący przyczynił się do powstania Koła Platformy Obywatelskiej RP Wesoła. W 2017 r. został Przewodniczącym Koła PO RP Wesoła. Przez ostatnie kilkanaście lat nadzorował w dzielnicy Wesoła: oświatę, kulturę, promocję, sport, pomoc socjalną i mieszkaniową oraz szeroko pojęte sprawy społeczne. Dzielnica Wesoła (najmłodsza ze wszystkich warszawskich dzielnic) w tym czasie znacząco się rozwinęła i unowocześniła, dzięki powstaniu nowych obiektów oświatowych i wychowawczych, szkół, przedszkoli i żłobków a zwłaszcza budowa pierwszego w historii w Wesołej i pierwszego od 20-lat nowego gmachu liceum ogólnokształcącego w Warszawie ( w trakcie realizacji), Istotna jest także budowa nowoczesnej Kulturoteki (rozpoczęcie budowy obiektu nastąpi w 2024 r.) ora budowa Dzielnicowej Placówki Wsparcia dziennego (prace projektowe ruszą jeszcze w tym roku). Ponadto wprowadzono program budowy mieszkań komunalnych, powstały dzielnicowe place zabaw, siłownie plenerowe, trasy narciarskie i ścieżki rowerowe, lodowisko i tzw. Rolkowisko trasa biegowa dla wrotkowiczów i rolkowiczów. Przyczynił się także do powstania, w ramach budżetu obywatelskiego do powstania Młodzieżowego Parku Rekreacji w osiedlu Stara Miłosna. Pan Marian Mahor prężnie i aktywnie działa na rzecz rozwoju dzielnicy i zapewnienia potrzeb jej mieszkańców. Jako Burmistrz Dzielnicy Wesoła przygotował dokument: Priorytety dla Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy dla Dzielnicy oparty na strategii #Warszawa2030, który w ramach konsultacji społecznych będzie omawiany z mieszkańcami we wrześniu br. Przygotował i wdrożył także „Procedurę zabezpieczania i ochrony drzew oraz zieleni w procesach inwestycyjnych” jako obowiązujący dokument wewnętrzny. Kandydat bardzo dobrze zna problemy i potrzeby nie tylko mieszkańców Wesołej i Warszawiaków, ale także w szerszym ujęciu ogółu Polaków gdyż wywodzi się ze społeczności małomiasteczkowej, z którą wciąż jest w żywym kontakcie. Będąc sam człowiekiem kultury z zawodu (teatrolog i reżyser teatralny), znający kwestie sportowe z osobistych pasji i pracy społecznej w NGO (wiceprezes KS Wesoła), oraz umiejący dostrzec potrzeby socjalne społeczeństwa z autopsji, a także jako odpowiadający przez wiele lat za Oświatę ( nadzór w trybie organu prowadzącego), w przyszłym Parlamencie pan Marian Mahor pragnąłby się poświęcić właśnie tym czterem obszarom w szczególności. Dotychczasowe doświadczenie, wiedza, zdolności organizacyjne i predyspozycje Pana Mariana Mahora czynią go właściwym Kandydatem na Posła RP.