Logo Koalicji Obywatelskiej

Marek Krząkała pochodzi z Rybnika, stolicy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Ukończył studia z zakresu germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, następnie pracował jako nauczyciel w rybnickich szkołach średnich. Od 2007 roku jest posłem na Sejm RP. W parlamencie zajmuje się polityką zagraniczną oraz kwestiami związanymi z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. W 2016 roku został odznaczony Orderem Zasługi dla RFN przez ówczesnego prezydenta Niemiec Joachima Gaucka w uznaniu za dotychczasowe działania na rzecz budowania dobrych relacji polsko-niemieckich. Kluczowymi sprawami dla posła jest poprawa wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, uruchomienie środków z KPO i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska oraz polskich samorządów, a przede wszystkim budowanie bezpieczeństwa kraju w oparciu o nasze członkostwo w NATO. Popiera uznanie języka śląskiego jako język regionalny i sprzeciwia się planom budowy kolei szybkich prędkości w ramach CPK przez region rybnicki.