Logo Koalicji Obywatelskiej

ur . 31.05.1959 w Białymstoku,
wdowiec od 5 lat, ojciec 3 córek, posiadacz 5 wnuków. Nauczyciel historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, handlowiec, agent ubezpieczeniowy, własnadział. gosp., przewodnik turystyczny. Turysta, społecznik, esperan tysta, katolik praktykujący. Aktywny od pocz.w KOD, Grupie Granica (stow. Egala ), W partii Zieloni od jesieni 2019 r., aktualnie sekretarz podlaskiego koła Białystok. Dawniej współtwórca N Z S na K U L, c z ł. Kom.Re wiz.N Z S K U L, komitetu strajkowego studentów i pracowników K U L, we władzach zarządu koła P T T K nr 1 przy K U L i Oddziału Akademickiego P T T K w Lublinie; Współorganizator 1-szych wolnych wyborów z 1989 r. na Podlasiu w Komitecie Obywatelskim przy L.Wałęsie i kół nauczycielskiej N S Z Z Solidarność w szkołach na Podlasiu (krótko), często w komisjach wyborczych, Działacz opozycji z przełomu lat 7080 ub.w. związany z KPN, K O R, R O P CiO; B.czł. Narwiańskiego Stow.Krajoznawczego w Tykocinie, Wszechnicy Biebrzańskiej, stow. Biebrznięci; a teraz grup Ratuj Las Solnicki, (wcześniej obronionego L.Turczyńskiego przed wycinką, Ręce Precz od Dojlid, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot w Bystrej