Logo Koalicji Obywatelskiej

Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu z tytułem zawodowym
magistra inżyniera leśnictwa. W latach 1992-2007 prowadził własną działalność
gospodarczą, a w 2002 roku zadebiutował w lokalnej polityce zostając Radnym Miejskim.
W 2006 r. zasiadł w Radzie Powiatu Krośnieńskiego, a rok później, z woli Lubuszan, objął
mandat poselski. W grudniu 2010 r. został Burmistrzem Krosna Odrzańskiego. W 2014 i
2018 roku w pierwszych turach kolejnych wyborów samorządowych z sukcesem
ponownie ubiegał się o reelekcję na urząd burmistrza, który sprawuje nieprzerwanie do
dziś. Samorządowiec Roku 2018 Regionu Lubuskiego wg Tygodnika WPROST.
Społecznik. Współzałożyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
SKARPA, Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, Członek Zarządu
Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Wolontariusz WOŚP. Miłośnik
motoryzacji i jazdy na rowerze. W swoim życiu wierny mickiewiczowskiej zasadzie
„sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”, wierząc, że wszystko można osiągnąć wytrwałą pracą,
okraszoną dużą dozą pasji i serca wkładanego w realizację codziennych obowiązków