Logo Koalicji Obywatelskiej

16.11.1952 ur. Wołomin Studiował „Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych” – Uniwersytet Warszawski „Studia trzeciego stopnia – Stosunki międzynarodowe” na: МГИМО Politolog Wdowiec Obecnie w zwiżku partnerskim Córki: Ewelina -socjolog Aleksandra – psycholog Działalnośc naukowa: Autor wielu publikacji dotyczących polityki senioralnej i opracowań naukowych. Konferencje naukowe- PWPSZ Nowy Targ -Przyczyniać się do „zdrowego” starzenia się, Wykłady: SENIOR -SPOŁECZENSTWO WCZORAJ I DZIŚ Publikacje : SYSTEM WSPARCIA OSÓB STRASZYCH W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA FUNKCJE GMINNYCH RAD SENIORÓW SENIOR- SPOŁECZEŃSTWO WCZORAJ I DZIŚ. DLUGOFALOWA POLITYKA SENIORALNA-WYZWANIA DLA POLSKI I EUROPY Czy seniorzy mają inne potrzeby niż pozostała część społeczeństwa? dr Marek Bochowicz SENIOROM W PLECY WYBRANE OPRACOWANIA DOTYCZACE POLITYKI SENIORALNEJ OBRAZ WSPÓŁCZESNEGO SENIORA POLITYKA SENIORALNA – CO TO ZNACZY? Działalnośc samorzadowa Radny miasta Legionowo . Po transformacji wsopółautor pirwszego statu Rady Miasta legionowo. Rady Sejmiku woj. Mazowieckiego I i II kadencji. Działalnośc społeczna Społecznik, wykładowca, inicjator. Uniwersytecie III Wieku w Warszawie przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Po zmianie miejsca zamieszkania z Legionowa na Nowy Targ. UTW w Nowym Targu Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów II kadencji Obecnie; V-ce Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów V-ce Przewodniczący Małopolskiego Parlamentu Seniorów. Członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej Jest autorem wielu petycji w tym dotyczącej Rad Seniorów i osób starszych : min. noweli art. 5c ustawy o samorządzie gminnym przyjętej przez Sejm głosami 444 posłów. Uczestnik i mówca na wielu komisjach sejmowych i senackich ds. polityki senioralnej oraz samorządu terytorialnego, jako strona społeczna delegowany przez OP o WRS. Uczestnik, kreator, wykładowca na wielu konferencjach, seminariach i spotkań ,dotyczących Rad Seniorów Osobowość Roku 2019 -Nominacja za działalność na rzecz seniorów „Zawsze byliśmy i jesteśmy Laureat w 2019 r. XIII Małopolskiego Plebiscytu “Poza stereotypem – Senior i Seniorka Roku”. Zawsze jest pytanie: dlaczego kandydujesz? Jestem seniorem, który reprezentuje osoby starsze wobec władz wszystkich szczebli z mandatu ustawowego jakim są rady seniorów ,jako Vice Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów (OP o WRS) Starzenie się społeczeństwa to zjawisko, które będzie prze najbliższe lata wskazywało tendencje wzrostu i jest to proces nieodwracalny W przyszłym parlamencie RP zając się poszukiwaniem praktycznych rozwiązań, przyczyniających się sprawiedliwości społecznej dla osób starszych pod względem ekonomicznym, społecznym i politycznym. Znalezienie takiego idealnego podziału zasobów (dóbr) co nie jest łatwe. Przyjęte kryteria podziału naruszają interesy społeczeństwa, nie uwzględniają szerszego kontekstu ani konsekwencji jakie mogą wywołać w przyszłości np.: zapewnieniem stabilności finansowej systemu zabezpieczenia na starość i bezpieczeństwa zdrowotnego tworzenie warunków umożliwiających osobom starszym uczestnictwo w życiu społecznym, utrzymanie ich autonomii i niezależności wobec przyszłych pokoleń I to jest moja misja, czy ją wypełnię to zależy od wyborców.!