Logo Koalicji Obywatelskiej

Nazywam się Marcin Szarek. Kandyduję do Sejmu RP z list Koalicji Obywatelskiej. Startuję
w wyborach, ponieważ dostrzegam zarówno potrzebę, jak i możliwość zmian w naszym
kraju. Będę robił wszystko, aby mój program wyborczy został zrealizowany w najbliższej
kadencji parlamentu.
Przez większość swojego życia zawodowego miałem okazję pracować w sektorze prywatnym.
Ponadto posiadam doświadczenie w pracy w sektorze publicznym, nabyte m.in.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, gdzie jednym z powierzonych
mi zadań było prowadzenie profilaktyki z zakresu ruchu drogowego. Obecnie kieruję spółką
akcyjną, gdzie na co dzień współpracuję z wieloma małymi przedsiębiorcami, którzy
sprzedają swoje towary i usługi na lokalnymi rynku.
Doświadczenie zawodowe, które posiadam, a także chęć dążenia do wyznaczonych celów,
znacznie ułatwi moją pracę w Sejmie, a przede wszystkim pozwoli zrealizować sprawy ważne
dla każdego z nas.
Mój program wyborczy skupia się głównie na czterech aspektach, które uważam za
najpilniejsze do wprowadzenia. Przedmiot wybranych przeze mnie zagadnień związany jest
ściśle z moim doświadczeniem zawodowym, a także obserwowaniem bieżącej sytuacji
leczenia psychiatrycznego w Polsce i wyciąganiem wniosków.
Mój program wyborczy
1. Poprawa dostępności gabinetów specjalistycznych z zakresu psychiatrii dla dzieci oraz
dla dorosłych.
2. Utworzenie centrów edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci
(tzw. miasteczek ruchu drogowego).
3. Zmiana przepisów w zakresie punktów karnych – wprowadzenie odrębnej ewidencji
punktów karnych na każdą kategorię prawa jazdy.
4. Uelastycznienie przepisów dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie
pozwoleń, zezwoleń oraz prowadzenia dokumentacji w przedsiębiorstwie.