Logo Koalicji Obywatelskiej

Urodziłam się w Warszawie. Moja rodzina od pokoleń związana jest z Warszawą.
Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od lat – jako menedżerka kultury pracuję w instytucjach kultury i mediów.
Koordynowałam projekty realizowane zarówno w mediach elektronicznych jak i
wydawnictwach prasowych. Do niedawna pracowałam w Filmotece
Narodowej – Instytucie Audiowizualnym. Obecnie jestem wicedyrektorką Muzeum
Azji i Pacyfiku.
Od 2006 r. mam zaszczyt sprawować mandat radnej m.st. Warszawy. Przez
trzy kadencje byłam przewodniczącą Komisji Kultury i Promocji, obecnie
jestem jej wiceprzewodniczącą. Podobnie jak w poprzednich latach pracuję w
Komisji Samorządu i Integracji Europejskiej.
W 2018 r. zostałam przewodniczącą Rady przyznającej Nagrodę Miasta dla
Żołnierzy Powstania Warszawskiego.
Drugą kadencję jestem w Radzie Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie.
Reprezentuję m. st. Warszawę w Radzie Muzeum Historii Polski oraz w
Radzie Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. W trakcie pierwszych
obchodów Europejskiego Dnia Pamięci Sprawiedliwych w 2013 roku z
inspiracji włoskiej fundacji Gariwo powołany został Komitet Ogrodu
Sprawiedliwych w Warszawie, w którego pracach biorę udział.